Restaurant Pinakas

Inhaber Georgios Panagiotidis

Grindelhof 64

20146 Hamburg

Tel. 040-18102375